کویید 19 با تماس جنسی منتقل می شود؟

آیا ویروس کویید 19 از طریق تماس جنسی قابل انتقال میباشد؟ کویید 19 با تماس جنسی منتقل می شود؟ یا نه در این مقاله بحث خواهیم کرد. همانطور که می‌دانید، بیشترین راه انتقال کوید 19، تماس نزدیک با افراد مبتلا است. رعایت فواصل حداقل یک و نیم الی دو متر با افراد دیگر می‌تواند با […]

بستن
مقایسه