وزن کردن در رژیم

در دوران رژیم برای وزن کردن چه کار هایی باید بکنیم وزن کردن در رژیم حتما شما نیز در دوران رژیم رای بارهای متوالی روز وزنه قرار گرفتید تا شاهد کاهش وزن خود باشید. ما بعد از آن نا امید شده اید، این کار باعث می شود شما دلسرد شوید. و از ادامه کار منصرف […]

کاهش وزن راحت

کاهش وزن خیلی اسان کاهش وزن راحت اضافه وزن به مقدار زیاد ذخیره چربی در بدن اطلاق می شود که خود به نوع و کل تعداد سلولها چربی مربوط است و اضافه وزن به عنوان وزنی از بدن که با توجه به قد و اندازه بدنی یک شخص، بیشتر از وزن طبیعی و استاندارد باشد، […]

بستن
مقایسه