رابطه اکنه و فعالیت جنسی

آیا اکنه و جوش با فعالیت جنسی رابطه دارد؟ رابطه اکنه و فعالیت جنسی در گذشته مردم بر این اعتقاد بودند که داشن رابطه جنسی با اکنه و جوش رابطه مستقیم دارد .شاید این روشی بودند قدیمی ها می خواستند ارتباط قبل ازدواج را دارای خطرات جانبی می دانستند. شاید هم دلیل دیگری در پس […]

رابطه جنسی برای پوست

مزایای رابطه جنسی برای پوست رابطه جنسی برای پوست همه ما خواستار پوستی شفاف و زیبا و بدون لک و جوش داشته باشیم و برای این کار هزینه های زیادی میکنیم . اما همه ما ما از یک راه مطمعن غافل شدیم وان رابطه جنسی میباشد.رابطه نزدیکی باعث بهتر شدن پوست و درمان لک و […]

بستن
مقایسه