عوامل عدم باروری مردان

ناباروری چیست؟ اگر زوجی طول  یک سال با وجود داشتن رابطه جنسی، بدون روشهای جلوگیری، بارور نشوند به انها نابارور میگویند. عوامل عدم باروری مردان هم اکنون با استفاده از روشهای به روز درمان ناباروری، تمامی زوجهای نابارور می توانند امکان بچه دار شدن را در کشورمان را داشته باشند. متخصصین بر این عقیده اند […]

بستن
مقایسه