عوارض نداشتن رابطه جنسی

اگر 7 روز رابطه جنسی نداشته باشید چه خطراتی دارد؟ عوارض نداشتن رابطه جنسی از عوامل نشاط و شادی زوجین رابه جنسی سالم می باشد. محققان میگویند اگر زوجین برای روزهای متوالی رابطه جنسی نداشته باشند خطرات زیادی به همراه خواهد  داشت. عوارض قطع رابطه جنسی و زناشویی زوجین ( عوارض نداشتن رابطه جنسی) برقراری […]

بستن
مقایسه